Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy:

Vår verksamhet innehåller arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöpolicyn ska verka för att minimera dessa risker och för att se till att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs.
 
En god arbetsmiljö skapar trygghet om olycksfall, belastningsskador och sjukdomar kan minimeras. Men en bra miljö på arbetet handlar inte bara om en riskfri arbetsplats. De anställda ska också trivas och kunna utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är en öppen attityd och en kontinuerlig dialog med samtliga medarbetare. 
 
Alla anställda måste i det dagliga arbetet ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa och miljön kring dem, samt följa de regler kring säkerhet som tillämpas på arbetsplatsen. Det åligger därför på var och en, att inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på, och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
 
En god arbetsmiljö minskar frånvaron och ökar trivseln hos våra medarbetare. I förlängningen växer förutsättningen för en god ekonomi och företagets konkurrenskraft förstärks. 
 
Vi som företag har kunskap om riskerna i verksamheten och om vilka skyddsåtgärder som finns. Vi ska göra vårt yttersta för att verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen känner stimulans och utvecklingspotential i sitt dagliga arbete.

Fördelning av arbetsmiljörelaterade frågor:

Kent Löfberg bygg AB har gjort en fördelning av arbetsrelaterade arbetsmiljöfrågor.

- Kent Löfberg har det yttersta arbetsmiljöansvaret och kan delegera alla ett ansvar på plats.
- Magnus Torell har mandat att bestämma och delegera ansvar.
- Henrik Parkkila arbetar för en säker arbetsplats varje dag och påminner alla medarbetare att jobba säkert. Henrik delegerar en ansvarig ute på arbetsplatsen.
- Alla medarbetare jobbar efter våran arbetsmiljöpolicy.