Företagets mål

Vår kvalitetspolicy:

- Vi skall utföra och leverera tjänster som uppfyller kundens krav!
- Vi samverkar med kunder och leverantörer för att uppnå rätt kvalitet och ekonomi på våra tjänster!

Kvalitetsmål:

- Vi skall utföra arbeten med hög kompetens/kvalitet och kostnads effektivitet!
- Vi skall arbete med rutiner som strävar efter ständig förbättring och ökad kundtillfredsställelse samt trivsel hos medarbetare! 

Verksamhetsmål:

- Vi skall utföra Entreprenadarbeten, byggnadsarbeten åt kund!
- Vi skall utföra arbeten med engagemang och glädje med företaget och mot kund!
- Vi skall arbeta för att våra UE ska känna arbetsglädje och trygghet och samtliga anställda skall värna om kvalitet för sitt utförda arbete!
- Vi skall prioritera en god planering gällande tid och material och alltid ha ett helhetstänk tillsammans med berörda i projektet!
- Vi skall ha ekonomisk medvetenhet för företagets och beställarens ekonomi!
- Vi skall sträva efter att använda ny teknik för bibehållen eller förbättrad kvalitet och främjande av arbetsmiljön!
- Vi skall uppfylla de krav som lagar och myndigheter ställer på oss!
- Vi skall vara observanta på produkter som vi bygger in i våra projekt för att kunna leverera en miljöriktig slutprodukt!